Friday, 31 August 2012

NOTA- TAMADUN ISLAM


KESAN KEDATANGAN  ISLAM KE NUSANTARA
 
Terdapat sesetengah pihak yang mendakwa bahawa kedatangan Islam di Nusantara tidak membawa sebarang kesan atau pengaruh terhadap masyarakat di rantau ini.  Pendapat ini merupakan satu pendapat yang amat keterlaluan dan tidak bersandarkan kepada fakta yang sebenar.  Menurut Al Attas, kebangkitan Islam di Tanah Arab telah bertanggungjawab mewujudkan suatu perubahan baru atau “Zaman Baru” di Eropah.  Begitu juga dengan kedatangan Islam di Nusantara juga membawa suatu perubahan di sini.  Pendapat ini nampaknya lebih konkrit dan berasas, kerana kedatangan Islam ini telah membawa satu bentuk persambungan dan perubahan.  Dengan kata lain, kedatangan Islam telah membawa pelbagai perubahan tetapi masih terdapat unsur-unsur tradisi dan kefahaman yang bercanggah dengan Islam.  Antara perubahan yang berlaku adalah seperti berikut:
 
          Pengaruh dalam Bidang Politik
 
Dari segi politik, terdapat perubahan yang jelas apabila wujudnya kerajaan-kerajaan Melayu-Islam yang berpunca dari gerakan dakwah Islamiah oleh mubaligh-mubaligh dan ulama-ulama ke rantau ini.  Di Nusantara terdapat masyarakat Islam yang dikenali sebagai Ta-Shih pada tahun 674 M.  Ini adalah suatu panggilan kepada orang-orang Arab atau Farsi Islam di rantau ini yang terdapat  di pantai barat Sumatera dan Jawa.
 
Masyarakat Ta-Shih adalah yang dikaitkan dengan sebutan Che-Po (Jawa) yang menemui Ratu Siam  dari Kerajaan Ho-Ling (Kalingga) yang terletak di Jawa Timur.  Jadi, pada abad ke-7 sudah wujud penempatan ini dan dikatankan pengaruh Islam telah menjalar dalam pemerintahan Srivijaya.
 
Dengan pengislaman Raja Jambi yang pertama di Nusantara telah mewujudkan kerajaan yang bertukar corak menjadi kerajaan Islam yang terkenal dengan “Kerajaan Sribuza Islam”.  Kerajan ini tidak panjang kerana telah diserang oleh Dinasti T’ang.
  

No comments:

Post a Comment